Kontakt os på 7572 1700 eller datariet@datariet.dk
Du finder Datariet på Boulevarden 15, 7100 Vejle.
Du finder KUU på Enghavevej 10, 7100 Vejle.
Forside Banner

                 

Udslusningsstrategi

Produktionsskolen Datariet optager elever som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse.

 

Målet med undervisningen er at styrke den enkeltes udvikling og forbedre mulighederne i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Sideløbende med undervisningen foregår der individuel vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

 

Vi udarbejder en forløbsplan på alle elever, der starter på skolen. Planen laves i samarbejde med eleven, og den tages op til revision efter behov og minimum hver 3. måned. Forløbsplanen omfatter mål og delmål for elevens ophold på skolen og har fokus på elevens evner og muligheder for at komme videre i job eller uddannelse efter endt ophold på produktionsskolen.

 

Den primære vejledning foregår i den daglige kontakt mellem elev og værkstedslærer. Her søges elevens ønsker og muligheder afklaret, dels via samtaler og dels via forløbsplan. Alle elever tilbydes hjælp til praktikforløb på arbejdspladser eller i kortvarige forløb på uddannelsesinstitutioner. Skolens vejleder kan inddrages af værkstedslærer, eller opsøges af eleverne efter behov.

 

For at opnå bedst mulig udslusning for den unge, afdækkes gennem vejledningssamtale, den unges kompetencer, såvel fagligt som socialt og personligt. Endvidere afdækkes uddannelses/erhvervsønsker, men en del af elevgruppen vil ikke på starttidspunktet have et afklaret svar på dette.

 

Med udgangspunkt i ovennævnte afdækning arbejder vi med den enkeltes ønsker og mål. Gennem såvel vejledningssamtaler som værkstedsaktiviteter vil den unge blive opkvalificeret og hele tiden blive gjort bevidst om egne færdigheder og mål for deres personlige og faglige udvikling.

 

Positiv udslusning betyder, at de unge går i gang med uddannelse, arbejde eller andet for den enkelte relevant aktivitet. Under hensyntagen til de unges interesser og forudsætninger satses der primært på kompetencegivende uddannelse og dernæst på job og andre relevante aktiviteter.

 

Produktionsskolen Datariet samarbejder med de lokale uu-centre, kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Dette samarbejde søges hele tiden udbygget til gavn for den enkelte elev.

 

Se udslusningsresultat fra sidste år her.

© Datariet, 2014 Boulevarden 15, 7100 Vejle, Tlf. 75 72 17 00