Kontakt os på 7572 1700 eller datariet@datariet.dk
Du finder os på Boulevarden 15, 7100 Vejle.
EGU Banner

               

Hvem kan få tilbud om EGU?

EGU er en uddannelse for unge, der ikke har de nødvendige forudsætninger for umiddelbart at kunne gennemføre for eksempel en ordinær erhvervsuddannelse eller en anden kompetencegivende uddannelse.

Målgruppen for EGU rummer blandt andre:

 • Unge der lærer bedre via praktiske aktiviteter
 • Unge med svage boglige kompetencer
 • Tosprogede unge med svage dansksproglige kompetencer
 • Unge med personlige eller sociale problemer
 • Unge der ikke ser de holdbaserede ungdomsuddannelser som en mulighed  

I forhold til hver enkelt elev skal der laves en vurdering af, om den unge tilhører målgruppen for EGU

En potentiel EGU-elev er en ung under 30 år, der:

 • Er brancheafklaret
 • Ikke har umiddelbare forudsætninger for at kunne gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse
 • Bor i kommunen
 • Er mødestabil og motiveret

Hvad er EGU?

 • Uddannelsen er 2 årig
 • Er tilpasset og tilrettelagt til den enkelte elev
 • Består af 2/3 praktik (i virksomhed) og 1/3 teoretisk uddannelse (skoleundervisning)
 • Giver elevløn i praktikperioderne og skoleydelse i teoriperioderne
 • Indeholder personlig vejledning gennem hele forløbet
 • Er kompetencegivende
 • Afsluttes med et uddannelsesbevis

 

Mere information
egu.dk

© Datariet, 2014 Boulevarden 15, 7100 Vejle, Tlf. 75 72 17 00